Hvorfor terapi?


 

Vi mennesker er forskellige, og derfor er der mange forskellige grunde til, at vi vælger at gå i terapi. For mig som terapeut er intet hverken for småt eller for stort. Når du går i terapi hos mig, tager vi fat i det, der fylder her og nu.

Vi oplever alle problemer i livet. Nogle gange har vi bare brug for hjælp til at komme videre. Måske har du behov for at vende en problematik med en udenforstående og har behov for støtte til at kunne træffe et afgørende valg. Det kan også være, at du gennemgår en svær eller måske sorgfuld tid. 

Det kan give mening at opsøge en terapeut, hvis du har det skidt eller er træt af nogle handlemønstre, for i bund og grund handler psykoterapi om at hjælpe mennesker i livets vanskelige perioder. Når livet gør ondt eller føles meningsløst. Det kan der være mange årsager til. Eksempelvis uro, angst, ensomhed, depression, stress, forladthed, livskriser, lavt selvværd, tab og sorg.

Det kan også være, at du oplever en mere diffus problematik, hvor det ikke står helt klart, hvad der er galt, men hvor du mærker, at et eller andet ikke er, som det plejer. Det kan være kendetegnet ved:
 

 • en oplevelse af meningsløshed
 • en følelse af tomhed
 • en mangel på retning i tilværelsen
 • tristhed uden en umiddelbar årsag
 • fastlåsthed i tankemønstre, som
  ikke er støttende for dig
   

Disse mere diffuse problematikker kan psykoterapi hjælpe dig med at gøre konkrete, så de bliver nemmere at få hold på og mulige at håndtere. Samtidig giver psykoterapien dig også en mulighed for
at forstå dig selv på en ny og mere indgående måde.

Du kommer til at kende og forstå dine følelsesmæssige behov, så du kan række ud efter dem. Ligeledes lærer du at blive fortrolig med dine egne tankemæssige og emotionelle mønstre og se sammenhængen mellem dem.

 

” Livet er hverken retfærdigt eller uretfærdigt.
Det Er bare, indtil det ikke er mere ”.

Bent Falk

Metode EFT


 

I mit terapeutiske arbejde tager jeg udgangspunkt i den Emotions- Fokuseret Terapi (EFT), som er udviklet af den canadiske psykolog Leslie Greenberg.
Det er en evidensbaseret og dokumenteret metode, som viser gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af angst, depression
og sorg.

EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang med rødder i
den klientcentrerede terapi. Greenbergs metode har sit afsæt i at finde frem til ressourcerne hos den enkelte – og dermed det, vi hver især kan – og er blandt andet optaget af, hvordan vi gennem forandring af følelser kan få det bedre.

Jeg arbejder udfra et humanistisk og
eksistentielt menneskesyn med afsæt i:

 

 • Emotionsteorien
 • Eksistentiel terapi
 • Gestaltterapi
 • Tilknytningsteori
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Kognitionsforskning

 

Gå til Om mig

De forskellige metoder og tilgange kombinerer jeg udfra vore samtaler og mine fornemmelser af dig som klient og den problemstilling, som du ønsker at arbejde med. Terapien er helt grundlæggende baseret på den tanke,
at dine følelser og emotioner er dit navigationssystem og hele forudsætningen for, at du kan handle og orientere dig ude
i verden. Det er følelserne, der fortæller dig, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt for netop dig.

Jeg lægger vægt på den trygge kontakt imellem os, for den gode relation mellem dig og mig er afgørende for, at du får et udbytterigt terapeutisk forløb. Mit mål er at give dig den støtte, hjælp og vejledning, du har brug for, så du kan blive en autentisk og ressourcestærk udgave
af dig selv.